9 ใน 10 ทันตแพทย์แนะนำ** เซ็นโซดายน์ สำหรับผู้มีอาการเสียวฟันยาสีฟันเซ็นโซดายน์ ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน สำหรับผู้มีอาการเสียวฟัน เพื่อช่วยลดการเสียวฟัน และ คลายกังวลเรื่องการเสียวฟัน

เซ็นโซดายน์ แรพพิด แอคชั่น

ผ่านการพิสูจน์ทางคลินิกแล้วว่าช่วยลดการเสียวฟันได้อย่างรวดเร็ว**** ด้วยสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ ทำงานอย่างรวดเร็วโดยสร้างชั้นปกป้องเหนือบริเวณเนื้อฟันที่ถูกเปิดออกและอุดท่อเนื้อฟัน จึงช่วยลดการเสียวฟันตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ และเมื่อใช้เป็นประจำจะช่วยปกป้องจากการเสียวฟันอย่างต่อเนื่องและยาวนาน***

ดูผลิตภัณฑ์อื่นๆ

สาเหตุของการเสียวฟัน

การเสียวฟันเกิดจากการที่ฟันส่วนในที่เรียกว่า 'dentine' (เนื้อฟัน) ซึ่งถูกปกคลุมด้วยชั้นเคลือบฟันหรือเหงือกค่อยๆ ถูกเปิดออก ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของการที่เนื้อฟันถูกเปิดออก

ศึกษาเพิ่มเติม

 

9 ใน 10
ทันตแพทย์แนะนำ** ให้ใช้
ยาสีฟันเซ็นโซดายน์

9 ใน 10 ทันตแพทย์แนะนำ*ให้ใช้

**ผลการสำรวจความเห็นจากการสัมภาษณ์ทันตแพทย์ในประเทศไทย 400
คน โดยบริษัทอิปซอส (มาเลเชีย) จำกัด ประเทศมาเลเชีย ระหว่าง ก.ค.-ก.ย. ปีพ.ศ. 2558

***ด้วยการแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง เป็นประจำทุกวัน

****จากผลการศึกษาทางคลินิกในกลุ่มตัวอย่างชาวยุโรป 204 คน (18-55ปี)
โดยบริษัท บริสตัล เดนทัล สคูล แอนด์ ฮอสพิทัล สหราชอาณาจักร พ.ย.-มี.ค.60

 

ยาสีฟันเซ็นโซดายน์เป็นยาสีฟัน ที่ทันตแพทย์ทั่วโลกแนะนำเพื่อลดการเสียวฟัน ยาสีฟันเซ็นโซดายน์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดการเสียวฟัน และปกป้องจากการเสียวฟันได้ยาวนาน***

หากคุณมีอาการเสียวฟันควรเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันเซ็นโซดายน์ที่จะช่วยสร้างความแตกต่างในการดำเนินชีวิตประจำวันรวมถึงการดูแลสุขภาพช่องปากของคุณ

เช็คสุขภาพฟันออนไลน์กับเซ็นโซดายน์