การดูแลการเสียวฟัน

การดูแลการเสียวฟัน

การดูแลการเสียวฟัน

ควรดูแลการเสียวฟันอย่างไร?

หากคุณพบว่าคุณมีอาการเสียวฟัน คุณควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุของการเสียวฟัน วิธีการลดการเสียวฟัน การป้องกันไม่ให้อาการแย่ลงกว่าเดิม ทันตแพทย์สามารถแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมกับผู้ที่มีอาการเสียวฟัน เช่น เทคนิคการแปรงฟันที่ถูกวิธี ความถี่และเวลาที่ควรแปรงฟัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถลดการเสียวฟันได้โดยเปลี่ยนจากการใช้ยาสีฟันสูตรธรรมดา เป็นยาสีฟันสูตรเฉพาะที่ช่วยลดการเสียวฟัน เช่น ยาสีฟันเซ็นโซดายน์ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ควรดูแลการเสียวฟันอย่างไร?

เกี่ยวกับอาการเสียวฟัน