การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

เว็บไซต์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้กับ เทคโนโลยีเครื่องมือในการเข้าถึงทั่วๆ ไปที่ใช้โดยผู้เข้าเยี่ยมชมที่ไม่มีความสามารถในการเข้าถึง อันรวมถึงซอฟต์แวร์ในการอ่านเนื้อหา (screen readers) และซอฟต์แวร์ขยายภาพ (enlarging software) เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เราจึงได้พัฒนาเว็บไซต์เท่าที่เป็นไปได้ตามหลักการในการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งกำหนดโดย World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative (WAI) guidelines

เรายังคงทดสอบและปรับเปลี่ยนเว็บไซต์นี้ตามหลักเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยน์ได้อย่างต่อเนื่อง หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของเราหรือมีปัญหาในการเข้าถึงเว็บโซต์นี้ โปรดติดต่อเรา

การนำทางในเว็บไซต์

เรามีความพยายามทำให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ซึ่งถูกวางไว้แบบใช้งานได้ง่าย

รูปภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์นี้มีการใส่ข้อความสั้นๆ ที่อธิบายความหมายเดียวกันแทนรูปภาพรวมลงไป ซึ่งสามารถอ่านได้โดยเทคโนโลยีเครื่องมือในการเข้าถึงทั่วๆ ไป เช่น ซอฟต์แวร์ในการอ่านเนื้อหาบนจอ (ผ่านทาง ALT attributes)

ภาพกราฟิกที่ใช้เพื่อการตกแต่งเท่านั้นอาจไม่ได้มีการใส่ข้อความอธิบายดังกล่าว (นั่นคือ empty ALT attributes) 

ภาพที่ซับซ้อนอาจมีการใส่คำอธิบายที่มีความหมายมากยิ่งขึ้นผ่านทาง LONGDESC attributes หรือคำบรรยายใต้ภาพ (captions) เพื่ออธิบายความสำคัญของแต่ละภาพในการอ่านเนื้อหาบนจอ

การตั้งค่าเบราว์เซอร์

หากคุณต้องการเปลี่ยนวิธีการดูเว็บไซต์นี้ เช่น ขนาดข้อความ หรือสีของข้อความที่เชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ คุณสามารถทำได้โดยใช้การตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ใน Internet Explorer เวอร์ชั่นล่าสุด:

การเปลี่ยนฟอนต์และสีแบบถาวร:

 1. ที่เมนู Tools บนเบราว์เซอร์ ให้เลือก 'Internet Options'
 2. บนแท็บทั่วไป (General tab) ให้เลือก 'Accessibility'
 3. คลิกใส่เครื่องหมายถูกในกล่องสามกล่อง
 4. คลิก 'OK' เพื่อขยายข้อความ
 5. ที่เมนู Tools บนเบราว์เซอร์ ให้เลือก 'Internet Options'
 6. บนแท็บทั่วไป (General tab) ให้เลือก 'Accessibility'
 7. ใส่เครื่องหมายถูกในกล่องเพื่อเลือก 'Ignore font sizes specified on web pages'
 8. คลิก 'OK'
 9. ที่เมนูบนเบราว์เซอร์ ให้เลือก 'View'
 10. คลิก 'Text size'
 11. เลือกขนาดข้อความ

การเปลี่ยนสีข้อความ:

 1. ที่เมนู Tools บนเบราว์เซอร์ ให้เลือก 'Internet Options'
 2. บนแท็บทั่วไป (General tab) ให้เลือก 'Color'
 3. ยกเลิกการเลือกในกล่อง 'Use Windows colors'
 4. เลือกกล่องที่ติดกับ 'Text' และเลือกสี
 5. คลิก 'OK'
 6. การป้องกันไม่ให้ภาพกราฟิกและรูปภาพปรากฏ
 7. ที่เมนู Tools บนเบราว์เซอร์ ให้เลือก 'Internet Options'
 8. บนแท็บขั้นสูง (Advanced tab) ให้เลื่อนลงมาที่ หัวข้อ 'Multimedia'
 9. ยกเลิกการเลือกกราฟฟิกแบบต่างๆ (graphics options) โดยการคลิกกล่อง 'Animations', 'Videos', 'Pictures' และ 'Images' เพื่อถอดเครื่องหมายถูกออกไป <
 10. คลิก 'Apply' จากนั้นคลิก 'OK'

การเปลี่ยนขนาดของหน้าต่าง:

 1. ที่เมนู View บนเบราว์เซอร์ ให้เลือก 'Full screen' หรือ กดปุ่ม F11
 2. การเปลี่ยนสีข้อความเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ (links) ที่แสดงบนหน้าจอ
 3. ที่เมนู Tools บนเบราว์เซอร์ ให้เลือก 'Internet Options'
 4. บนแท็บทั่วไป (General tab) ให้เลือก 'Accessibility'
 5. คลิกที่ 'Select ignore colors specified on Web pages' (ควรมีเครื่องหมายถูก)
 6. คลิก 'OK'
 7. เลือกแท็บ 'General' และ คลิกที่ 'Colors'
 8. ปิดกล่องสำหรับเลือก 'Use hover colors'  (ไม่ควรมีเครื่องหมายถูก)
 9. เลือก 'Visited' และ เลือกสีที่เหมาะกับคุณที่สุด แล้วคลิก 'OK'
 10. เลือก 'Not Visited' และ เลือกสีที่เหมาะกับคุณที่สุด แล้วคลิก 'OK'
 11. เลือก 'OK' สำหรับ 'Colors'
 12. เลือก 'OK' สำหรับ 'Internet Options'