นโยบายการใช้งาน

นโยบายการใช้งานนี้กำหนดเงื่อนไขระหว่างคุณและเรา ภายใต้นโยบายนี้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา www.sensodyne.co.th (เว็บไซต์ของเรา) นโยบายการใช้งานนี้ครอบคลุมถึงผู้ใช้งานทุกคนและผู้เยี่ยมชมของเว็บไซต์ของเรา

การเข้าใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของเราหมายความว่าคุณยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดในนโยบายการใช้งานนี้ซึ่งเป็นนโยบายเสริมเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ข้อห้ามการใช้งาน

คุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเรา:

 • ในทางใดๆ ที่จะละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบท้องถิ่น ชาติ หรือนานาชาติที่ใช้บังคับ
 • ในทางใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือหลอกลวงฉ้อโกง หรือมีวัตถุประสงค์หรือผลใดๆ ในทางผิดกฎหมายหรือหลอกลวงฉ้อโกง
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำร้าย หรือพยายามทำร้ายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใด
 • รับ-ส่ง อัพโหลด ดาวน์โหลด ใช้หรือนำมาใช้ใหม่ ซึ่งเนื้อหาใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเนื้อหาของเรา
 • ส่ง หรือจัดซื้อจัดจ้างการส่งที่ไม่พึงประสงค์ หรือโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเนื้อหาส่งเสริมการขาย หรือรูปแบบอื่นของการชักชวนใดๆที่คล้ายกัน (spam)
 • รับ-ส่ง หรืออัพโหลดเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัส (virus) โทรจันฮอร์ส (Trojan horses) เวิร์ม (worms) ไทม์บอมบ์ (time-bombs) คีย์สโตรกล็อกเกอร์ (keystroke loggers) สปายแวร์ (spyware) แอดแวร์ (adware) หรือโปรแกรมที่เป็นภัยใดๆ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายกันที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์

นอกจากนี้คุณยังยอมรับ:

 • ที่จะไม่ทำใหม่ จำลอง เลียนแบบ หรือขายต่อ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เราซึ่งเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของเรา 
 • ที่จะไม่เข้าถึงโดยมิได้รับอำนาจ แทรกแซง ทำความเสียหาย หรือรบกวน:
 • ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เรา
 • อุปกรณ์ หรือเครือข่ายใดๆ ที่เว็บไซต์ของเราถูกเก็บไว้
 • ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์ของเรา หรือ
 • อุปกรณ์ หรือเครือข่าย หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เป็นเจ้าของหรือใช้โดยบุคคลที่สามใดๆ

บริการแบบโต้ตอบ

เราอาจมีการให้บริการแบบโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว (interactive services) ที่ใดที่เราให้บริการแบบโต้ตอบเราจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับคุณเกี่ยวกับประเภทของการบริการที่นำเสนอว่ามีการกลั่นกรองหรือไม่และใช้เครื่องมือกลั่นกรองในรูปแบบใด (รวมถึงว่าโดยเป็นมนุษย์หรือเทคนิค)

เราจะทำอย่างดีที่สุดในการประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้ (และโดยเฉพาะสำหรับเด็ก) จากบุคคลที่สาม เมื่อพวกเขาใช้บริการโต้ตอบที่มีในเว็บไซต์เรา และเราจะตัดสินเลือกเอาในแต่ละกรณีว่าเหมาะสมที่จะใช้การกลั่นกรองในการบริการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (รวมถึงประเภทของเครื่องมือการกลั่นกรองที่ควรใช้) ในแง่ของความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างไรก็ตามเราไม่อยู่ภายใต้ภาระหน้าที่ในการกำกับดูแล ตรวจสอบ หรือกลั่นกรองการบริการโต้ตอบที่เรามีในเว็บไซต์ของเรา และเรายกเว้นอย่างชัดแจ้งถึงความรับผิดชอบของเราต่อการสูญหาย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการปฏิสัมพันธ์ใดโดยผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนมาตรฐานเนื้อหาของเรา ไม่ว่าการบริการจะถูกกลั่นกรองหรือไม่

การใช้บริการโต้ตอบใดๆ โดยผู้เยาว์ ขึ้นอยู่กับการยินยอมของพ่อแม่ และผู้ปกครอง เราแนะนำให้พ่อแม่ที่อนุญาตลูกๆ ของพวกเขาให้ใช้บริการโต้ตอบ ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาจะต้องสื่อสารกับลูกๆ  เกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์ เนื่องจากเครื่องมือกลั่นกรองไม่มีระบบป้องกันความผิดพลาดจากความเขลา ผู้เยาว์ที่ใช้บริการโต้ตอบควรจะถูกทำให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเขา

มาตรฐานเนื้อหา

มาตรฐานเนื้อหาเหล่านี้ครอบคลุมถึงเนื้อหาใดๆ และทั้งหมดที่คุณมีส่วนร่วมแบ่งปัน (Contributions) ในเว็บไซต์ของเรา และในบริการแบบโต้ตอบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คุณจะต้องปฏิบัติตามเจตนาของมาตรฐานดังต่อไปนี้และข้อความต่อจากนี้เช่นกัน มาตรฐานของเนื้อหาครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมแบ่งปันทั้งบางส่วนและทั้งหมด

การมีส่วนร่วมแบ่งปันจะต้อง:

 • ถูกต้อง (ตรงที่ระบุข้อเท็จจริง)
 • มีจริง (ตรงที่ระบุความคิดเห็น)
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งในสหราชอาณาจักรและในประเทศใดๆ ที่สิ่งเหล่านั้นถูกโพสต์
การมีส่วนร่วม (Contributions) จะต้องไม่:
 • มีเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาทบุคคลใดๆ
 • มีเนื้อหาใดๆ ซึ่งลามกอนาจาร เป็นที่น่ารังเกียจ แสดงความเกลียดชัง หรือยั่วโทสะ
 • ส่งเสริมเนื้อหาทางเพศอย่างชัดเจน
 • ส่งเสริมความรุนแรง
 • ส่งเสริมการแบ่งแยกบนพื้นฐานของชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ
 • ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ สิทธิในฐานข้อมูล หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นๆ
 • มีแนวโน้มที่จะหลอกลวงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 • ถูกทำขึ้นโดยละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายใดๆ ที่มีต่อบุคคลที่สาม เช่น การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือหน้าที่รักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ
 • มีการขู่ ล่วงละเมิด หรือคุกคามความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็น
 • มีแนวโน้มที่จะก่อกวนทำให้ทุกข์ร้อน ทำให้อึดอัดใจ ทำให้ตื่นตกใจ หรือรบกวนบุคคลอื่นใด
 • ใช้ในการปลอมตัวเป็นบุคคลใดๆ หรือบิดเบือนตัวตนของคุณ หรือร่วมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 • ให้ความรู้สึกว่าถูกส่งออกมาจากทางเราหากไม่ได้เป็นเช่นนั้น
 • สนับสนุน ส่งเสริม หรือช่วยเหลือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ เช่น (เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น) การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด

การระงับใช้และเหตุแห่งการสิ้นสุด

เราจะตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจของเราหากมีการละเมิดนโยบายการใช้งานนี้ผ่านการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เมื่อมีการละเมิดนโยบายนี้เกิดขึ้น เราอาจจะกระทำการใดๆ ที่เราเห็นสมควรว่าเหมาะสม  

การปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานนี้ ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงในการใช้งานที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ของเรา และอาจส่งผลให้เราดำเนินการใดๆ บางส่วน หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้:

 • มีผลทันที ชั่วคราว หรือถาวร ในการถอนสิทธิของคุณในการใช้เว็บไซต์ของเรา
 • มีผลทันที ชั่วคราว หรือถาวร ในการลบโพสต์หรือเนื้อหาใดๆ ที่อัพโหลดโดยคุณมายังเว็บไซต์ของเรา
 • ออกคำเตือนไปยังคุณ
 • ดำเนินการตามกฎหมายกับคุณเพื่อการชำระเงินค่าใช้จ่ายคืนทั้งหมดบนพื้นฐานการชดใช้ค่าเสียหาย (แต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายในการบริหารและทางกฎหมายตามสมควร) ที่เกิดจากการละเมิด
 • ดำเนินการตามกฎหมายกับคุณมากขึ้น
 • เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่เรารู้สึกสมควรว่าจำเป็น

เรายกเว้นความรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เป็นผลสะท้อนจากการละเมิดนโยบายการใช้งานนี้ ผลสะท้อนใดๆ ที่กล่าวถึงในนโยบายนี้จะไม่ถูกจำกัด และเราอาจจะกระทำการใดๆ ที่เราเห็นสมควรว่าเหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งาน

เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา คุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ที่เราทำเนื่องจากนโยบายการใช้งานนี้มีผลผูกพันทางกฎหมายกับคุณ บางส่วนของบทบัญญัติที่มีอยู่ในนโยบายการใช้งานนี้อาจจะถูกแทนที่โดยบทบัญญัติหรือประกาศที่ตีพิมพ์ในที่อื่นๆ ของเว็บไซต์เรา