สาเหตุของการเสียวฟัน

สาเหตุของการเสียวฟัน

สาเหตุของการเสียวฟัน

อะไรคือสาเหตุของการเสียวฟัน?

ภาวะเนื้อฟันไวเกิน (Dentinal hypersensitivity) หรือ การเสียวฟัน เป็นปัญหาทันตกรรมทั่วไปที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้นจากภาวะเหงือกร่นและเคลือบฟันสึกกร่อน ซึ่งมักพบในคนอายุระหว่าง 20-50 ปี

ภาวะเนื้อฟันไวเกิน หรือ การเสียวฟัน เกิดจากการที่เนื้อฟันส่วนในที่นิ่มกว่า (บริเวณที่อยู่ใต้เคลือบฟัน) ถูกเปิดออก ซึ่งในเนื้อฟันจะมีท่อเล็กๆเป็นจำนวนมากวางตัวเข้าไปสู่ส่วนกลางของฟัน ซึ่งเมื่อเนื้อฟันถูกเปิดออก สิ่งกระตุ้นจากภายนอกเช่น เครื่องดื่มที่เย็น จะเข้าไปกระตุ้นโพรงประสาทและทำให้เกิดอาการเสียวจี๊ดๆ แปล๊บๆ

อะไรคือสาเหตุของการเสียวฟัน?

ทันตแพทย์สามารถยืนยันได้ว่าคุณมีภาวะเนื้อฟันไวเกิน (Dentinal hypersensitivity) หรือไม่ หากคุณประสบปัญหาสุขภาพช่องปาก ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ หากคุณมีภาวะเนื้อฟันไวเกิน คุณสามารถดูแลการเสียวฟันและช่วยลดการเสียวฟันได้โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลช่องปากและอุปนิสัยในการรับประทานอาหาร

เรามาดูสาเหตุหลักของการเสียวฟันกัน:

การเสียวฟันที่เกิดขึ้นระหว่างและหลังการฟอกฟันขาวต่างจากภาวะเนื้อฟันไวเกิน  (Dentinal hypersensitivity)

ค้นหาเพิ่มเติมว่าการฟอกฟันขาวเป็นสาเหตุของการเสียวฟันหรือไม่?

เกี่ยวกับอาการเสียวฟัน