นโยบายความเป็นส่วนตัว

GSK ("เรา" หรือ "GSK") มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายนี้ (พร้อมกันกับเงื่อนไขการใช้งานของเราและเอกสารอื่นๆ ที่อ้างอิงถึงเรื่องนี้)  กำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการของเรากับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณหรือที่คุณให้เรา โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เข้าใจถึงมุมมองและหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวิธีการที่เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลนั้น

เพื่อวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ค.ศ. 1998 แห่งสหราชอาณาจักร (UK Data Protection Act 1998 (the Act)), ผู้ควบคุมข้อมูลคือ GlaxoSmithKline Services Unlimited of 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณ

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลที่คุณให้โดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา www.sensodyne.co.th (เว็บไซต์ของเรา) ทั้งนี้รวมถึงข้อมูลที่ให้ตอนลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาที่โพสต์ เราอาจขอข้อมูลจากคุณเมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขันหรือโปรโมชั่นที่ให้การสนับสนุนโดยเราและเมื่อคุณรายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา
 • หากคุณติดต่อเรา เราอาจเก็บบันทึกการติดต่อนั้นไว้
 • เรายังอาจขอให้คุณกรอกแบบสำรวจเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยแม้ว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องตอบแบบสอบถามนั้นก็ตาม
 • รายละเอียดของคุณในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลผู้บริโภค ข้อมูลสถานที่ (พิกัด) บันทึกการใช้เว็บไซต์และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ รวมถึงทรัพยากรที่คุณเข้าถึง

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีความมุ่งหมายหรือถูกออกแบบเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวบุคคลของผู้เยี่ยมชมในกลุ่มอายุนั้นผ่านเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณรวมถึงระบบปฏิบัติการและประเภทเบราว์เซอร์ของคุณ  เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนและหลังการเยี่ยมชมไซต์ของเรา ข้อมูลบันทึกเซิร์ฟเวอร์ตามมาตรฐาน และ IP Address (ดูด้านล่าง) ข้อมูลนี้จะถูกนำมาสรุปเพื่อ รวบรวมข้อมูลเช่น ยอดรวมจำนวนครั้งการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา จำนวนผู้เยี่ยมชมในแต่ละหน้าของเว็บไซต์เรา และชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้เยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้ ซึ่งยังคงอยู่ในรูปแบบสรุปรวมเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เรานำเสนอ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมมานี้ กับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม GSK (ซึ่งหมายถึง บริษัทในเครือของเรา บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่และบริษัทสาขา ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1159 พระราชบัญญัติบริษัทแห่งสหราชอาณาจักร ปีค.ศ. 2006) ("กลุ่มบริษัท GSK") รวมไปถึงบุคคลที่สามอื่นๆ ด้วย

หมายเลข IP

Internet Protocol address หรือ หมายเลข IP เป็นหมายเลขที่ถูกกำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเชื่อมโยงระยะใกล้ (LAN) ขององค์กรคุณ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเชื่อมโยงบริเวณกว้าง (WAN) เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถระบุคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติตามหมายเลข IP ที่ถูกกำหนดให้ขณะที่คุณออนไลน์
เราหรือบริษัทบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่ในนามของเราอาจเก็บข้อมูลหมายเลข IP เพื่อวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการระบบและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้หมายเลข IP เพื่อระบุผู้ใช้เมื่อเรารู้สึกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้การปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์หรือเพื่อปกป้องบริการ ไซต์ หรือผู้ใช้อื่นๆ ของเรา

คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะคุณจากผู้ใช้รายอื่นๆ ซึ่งช่วยให้เราสามารถทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีเมื่อคุณเรียกดูเว็บของเราและยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงไซต์ของเราได้อีกด้วย คุกกี้เป็นไฟล์เล็กๆ ประกอบด้วยชุดตัวอักษรและตัวเลขซึ่งถูกนำมาวางไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บเพจเซิร์ฟเวอร์ สำหรับรายละเอียดข้อมูลคุกกี้ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ของเรา โปรดเข้าไปดูที่โนบายคุกกี้ของเรา

สถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

GSK มีความมุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการที่เหมาะสมในเชิงการค้าเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวบุคคลของคุณได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมและตามความละเอียดอ่อนของข้อมูล GSK ใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายและกระบวนการต่างๆ เพื่อช่วยในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวบุคคลของคุณจากผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง ให้ใช้ หรือให้เปิดเผย ตัวอย่างเช่น เราเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของคุณใน GSK คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่ในสถานที่ควบคุมด้วยการเข้าถึงที่จำกัด
ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยัง และถูกเก็บรักษาที่จุดหมายปลายทางนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกประมวลผลโดยพนักงานที่ดำเนินงานอยู่นอก EEA ที่ทำงานให้กับเราหรือบริษัทอื่นในกลุ่ม GSK หรือซัพพลายเออร์ของเรา พนักงานดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการให้บริการนี้นอกเหนือจากการให้บริการอื่นๆ โดยการที่คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราคุณได้ยินยอมในการถ่ายโอน การเก็บรักษา หรือการดำเนินการกับข้อมูลในลักษณะนี้

ที่ใดที่คุณได้เลือกใส่รหัสผ่านเพื่อทำให้คุณสามารถเข้าถึงบางส่วนในเว็บไซต์ของเราได้ คุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านนี้ เราขอไม่ให้คุณแบ่งปันรหัสผ่านนี้กับใครก็ตาม

น่าเสียดายที่การส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้ปลอดภัยไปทั้งหมด ถึงแม้ว่าเราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างดีที่สุด เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ถูกส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา การส่งผ่านใดๆ ดังกล่าวนับเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ในขณะที่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า การสูญเสีย การใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล จะไม่เกิดขึ้น แต่เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว เราจะใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในเชิงการค้าเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโชคร้ายดังกล่าว

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล

GSK จะไม่ขาย หรือให้เช่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ให้กับบุคคลที่สาม แต่ในบางครั้งบุคคลที่สามที่ได้รับการคัดสรรแล้วอาจถูกใช้ให้สนับสนุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ กลุ่มคนเหล่านั้นอาจเข้าถึงข้อมูลของคุณในบางครั้งบางคราวเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถให้บริการเหล่านั้นแก่ GSK ได้ โปรดมั่นใจได้ว่าบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนเหล่านั้นจำเป็นต้องมีมาตรฐานเดียวกันกับ GSK ในการปกป้องรักษาข้อมูล และถูกห้ามจากการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GSK ไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการใดๆ ใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของคุณสำหรับกิจกรรมทางการตลาดของตัวเอง

เราใช้ข้อมูลของคุณดังนี้:

 • เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราได้รับการนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • เพื่อจัดหาข้อมูล สินค้า หรือบริการที่คุณร้องขอจากเราแก่คุณ หรือข้อมูลที่เรารู้สึกว่าอาจน่าสนใจสำหรับคุณ ซึ่งคุณได้ยินยอมให้มีการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในบริการแบบโต้ตอบเมื่อคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น
 • เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา

เราอาจจะยังใช้ข้อมูลของคุณในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ที่คุณอาจสนใจแก่คุณ เราจะติดต่อคุณเฉพาะกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น

หากคุณไม่มีความประสงค์ที่จะให้เราใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะนี้ โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มที่เราใช้ในการรวบรวมข้อมูลของคุณ (แบบฟอร์มลงทะเบียน)

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่สมาชิกในกลุ่มของ GSK

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม:

 • ในกรณีที่เราขาย หรือซื้อ ธุรกิจหรือทรัพย์สินใดๆ ซึ่งในกรณีนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ที่จะขาย หรือผู้ที่จะซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว
 • หากเรา หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเราได้รับการเข้าครอบครองโดยบุคคลที่สาม ซึ่งในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เราถือครองจะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่รับโอน
 • หากเราอยู่ภายใต้หน้าที่ที่จะต้องเปิดเผย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามพันธะทางกฎหมาย หรือเพื่อบังคับใช้หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและข้อตกลงอื่นๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท GSK ลูกค้าของเรา หรืออื่นๆ

สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราไม่ดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เรามักจะแจ้งให้ทราบ (ก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ) หากเรามีเจตนาที่จะใช้ข้อมูลของคุณ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในการป้องกันการดำเนินการดังกล่าวโดยการทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ คุณยังสามารถใช้สิทธิของคุณเมื่อใดก็ได้โดยติดต่อเราที่ th.customer-relations@gsk.com

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปมาระหว่างเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นบางครั้งบางคราว หากคุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราไม่รับผิดชอบ หรือการชดใช้ใดๆ สำหรับนโยบายเหล่านี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายดังกล่าวก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับเว็บไซต์เหล่านี้

การเข้าถึงข้อมูล

The Act (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล) ให้คุณมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ คุณสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงของคุณตามความใน the Act การร้องขอการเข้าถึงใดๆ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10 ปอนด์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่คุณด้วยรายละเอียดข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราทำเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในอนาคตจะได้รับการโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อ

เรายินดีที่จะรับ คำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเรียกร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดส่งไปที่

GSK

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

United Kingdom.