การจัดการกับการเสียวฟัน

การจัดการกับการเสียวฟัน

การจัดการกับการเสียวฟัน

การดูแลในระยะยาว

นอกจากรู้จักวิธีดูแลอาการเสียวฟันแล้ว การจัดการกับภาวะเนื้อฟันไวเกิน (dentine hypersensitivity) ในระยะยาวก็เป็นสิ่งสำคัญ

นี่คือวิธีต่างๆ เพื่อจัดการกับการเสียวฟันในระยะยาว

การดูแลในระยะยาว

เกี่ยวกับอาการเสียวฟัน